Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Công ty CP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF xin trân trọng thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. 

Tài liệu đính kèm: Tải về

Công ty CP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF xin trân trọng thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. 

 Tải file đính kèm tại đây.

TIN TỨC - SỰ KIỆN
Sản phẩm - Dịch vụ
Hotlines

Milk        : 024 3795 3001

Travel     : 091 3333 777

Đối tác và khách hàng