Công ty CP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF xin trân trọng thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. 

Công ty CP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF xin trân trọng thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. 

 Tải file đính kèm tại đây.