Ngày 11/9/2013, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu KLF của FLC Global.

Ngày 11/9/2013, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu KLF của FLC Global.

 

Theo đó, tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá) là 260.000.000.000 đồng.

 

HNX chấp thuận cho CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế FLC (FLC Global) được niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với những nội dung sau:

 

CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế FLC có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Giám đốc Phòng Thẩm định Niêm yết, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế FLC chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Được biết, năm 2012  FLC Global đạt 187 tỷ đồng doanh thu và trên 7 tỷ đồng lợi nhuận. Năm 2013, KLF dự kiến đạt khoảng 400 tỷ đồng doanh. Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2013, KLF đã hoàn thành 17% kế hoạch doanh thu.

 

Tuy nhiên, theo ông Lê Thanh Dương, TGĐ của KLF, kế hoạch doanh thu năm 2013 vẫn có thể hoàn thành bởi công ty đã ký kết các hợp đồng lớn và dự kiến sẽ tăng đột biến vào các tháng cuối năm.

FLC Global