Ông Lê Đình Vinh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế FLC (mã chứng khoán: KLF) đăng ký mua vào 800.000 cổ phiếu KLF từ ngày 03/12/2013 đến ngày 02/1/2014.

                              Ông Lê Đình Vinh, Chủ tịch HĐQT FLC Global trong buổi ra mắt cổ phiếu KLF

 

Theo thông báo giao dịch gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở GDCK Hà Nội, ông Lê Đình Vinh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế FLC đã đăng ký mua vào 800.000 cổ phiếu KLF từ ngày 03/12/2013 đến ngày 02/1/2014, tương đương 3,08% vốn điều lệ của Công ty.

 

Cổ phiếu KLF hiện đang được giao dịch với giá vào khoảng 15.600 đồng/cổ phiếu. Nếu giao dịch hoàn tất ông Vinh là cổ đông nội bộ đồng thời là cổ đông lớn của KLF (tỷ lệ sở hữu 5,08% vốn điều lệ).

 

-  Tên người thực hiện giao dịch: Ông Lê Đình Vinh

-  Chức vụ hiện nay tại Công ty niêm yết: Chủ tịch HĐQT

-  Mã chứng khoán:  KLF - Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế FLC

-  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 520.000 cổ phiếu (tỷ lệ 2%)

-  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 800.000 cổ phiếu

-  Phương thức giao dịch: thỏa thuận và khớp lệnh.

-  Mục đích giao dịch: bổ sung danh mục đầu tư.

- Thời hạn giao dịch: từ ngày 03/12/2013 đến ngày 02/01/2014.

 

Chi tiết thông báo giao dịch tại đây

 

FLC GLOBAL News