Với mong muốn lan truyền những triết lý, phương pháp giáo dục tốt nhất cho con trẻ, KLF Global trân trọng kính mời anh chị tham gia buổi tọa đàm chia sẻ "Montessor - phương pháp dạy trẻ hợp tác với tự nhiên".

Montessori là một triết lý giáo dục hướng tới trẻ em và tập trung vào trẻ em. Các em được phát triển độc lập (có giới hạn), và được tôn trọng như người lớn. Trong môi trường giáo dục này, trẻ em không chỉ học các kỹ năng và kiến thức mà còn học cách học, suy nghĩ, phân tích và giải quyết vấn đề.

Với mong muốn lan truyền những triết lý, phương pháp giáo dục tốt nhất cho con trẻ, KLF Global trân trọng kính mời anh chị tham gia buổi tọa đàm chia sẻ "Montessor - phương pháp dạy trẻ hợp tác với tự nhiên".