Hội đồng Quản trị(“HĐQT”) Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (“Công ty”) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104168889 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 18/9/2009, địa chỉ trụ sở chính tại Khu Liên hợp Thể thao Golfnet, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty với nội dung như sau: 

 

1. Thời gian:  9h00’, sáng Thứ Hai, ngày 26 tháng 06 năm 2017.


2. Địa điểm: Hội trường lớn, Tầng 5B, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 31/05/2017.

4. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ:
4.1.    Cổ đông là cá nhân:

  • -CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân(bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
  • Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:

- CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
- Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
4.2. Đối với cổ đông là tổ chức:
- Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- CMND hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
- CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

5. Các tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2017:
Các tài liệu ĐHĐCĐ bao gồm Chương trình họp ĐHĐCĐ, mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ, các Báo cáo, Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ, Phiếu biểu quyết, Dự thảo Nghị quyết và các tài liệu khác được đăng tải trên website của Công ty. Quý Cổ đông có thể truy cập tại địa chỉ: www.klf.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông. tải về tại đây.

6. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ:
Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: 04.37956869  gặp Bà Phạm Vũ Hồng Anh – Thư ký Hội đồng Quản trị trước 16h30 phút ngày 20 tháng 06 năm 2017, hoặc liên hệ theo thông tin của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5B, Khu văn phòng Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (84-4) 37956869-  Fax: (84-4) 37956899
Website: www.klf.vn


Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.
Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng.