Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên Doanh Đầu Tư Quốc Tế KLF  trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, với nội dung như sau.


1. Thời gian: 08 giờ ngày 15 tháng 06 năm 2016.

2. Địa điểm: Hội trường lớn, Tầng 5B, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 12/05/2016 được lập bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

4. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ:
4.1.    Cổ đông là cá nhân:
- CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
- CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
- Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
4.2. Đối với cổ đông là tổ chức:
- Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- CMND hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
- CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

5. Các tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2016:
Các tài liệu ĐHĐCĐ bao gồm Chương trình họp ĐHĐCĐ, Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ, các Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ, Phiếu biểu quyết, Dự thảo Nghị quyết và các tài liệu khác Quý Cổ đông tải về tại đây.


6. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ:
Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: (84-4) 37956869  
 trước 16h30 ngày 14/06/2016 hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Liên Doanh Đầu Tư Quốc Tế KLF
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5B, Khu văn phòng Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (84-4) 37956869-  Fax: (84-4) 37956899
Website: www.klf.vn

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.
Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng.