Tới nay KLF Global đã có bề dày kinh nghiệm tư vấn và cung cấp trang thiết bị cho nhiều trường, cơ sở đào tạo và dạy nghể trên toàn quốc từ bậc trung cấp trở lên.