Ông NGUYỄN THANH TÙNG

Thành viên HĐQT

  Thành viên HĐQT KLF Global

Trình độ, năng lực:

Cử nhân Luật kinh tế.

 

Vị trí, chức vụ:

Thành viên HĐQT – Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF

 

 

Tin liên quan
Sản phẩm - Dịch vụ
Hotlines

Milk        : 024 3795 3001

Travel     : 091 3333 777

Đối tác và khách hàng