Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công ty CP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông nội dung chi tiết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018  Tải file đính kèm tại đây.
Sản phẩm - Dịch vụ
Hotlines

Milk        : 024 3795 3001

Travel     : 091 3333 777

Đối tác và khách hàng