Lượt xem: 419

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018


Thông tin tài liệu

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Giới thiệu:

Công ty CP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF xin trân trọng thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018  

Tải file đính kèm tại đây.

Sản phẩm - Dịch vụ
Hotlines

Milk        : 024 3795 3001

Travel     : 091 3333 777

Đối tác và khách hàng