Lượt xem: 143

Nghị quyết chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF của Ông Nguyễn Thanh Bình.


Thông tin tài liệu

Nghị quyết chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF của Ông Nguyễn Thanh Bình.

Sản phẩm - Dịch vụ
Hotlines

Milk        : 024 3795 3001

Travel     : 091 3333 777

Đối tác và khách hàng