Lượt xem: 154

Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản


Thông tin tài liệu

Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

Giới thiệu:

Công ty CP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF trân trọng gửi Quý Cổ đông kết quả kiểm phiếu lấy ý cổ đông bằng văn bản .

NGHI QUYET 02 DHDCD.pdf

BB KIEM PHIEU BIEU QUYET.pdf

Sản phẩm - Dịch vụ
Hotlines

Milk        : 024 3795 3001

Travel     : 091 3333 777

Đối tác và khách hàng