Lượt xem: 114

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ bất thường năm 2017


Thông tin tài liệu

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ bất thường năm 2017

Giới thiệu:

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017

Tải tài liệu Đại Hội  tại đây

 

 

Sản phẩm - Dịch vụ
Hotlines

Milk        : 024 3795 3001

Travel     : 091 3333 777

Đối tác và khách hàng