Lượt xem: 86

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ bất thường năm 2017


Thông tin tài liệu

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ bất thường năm 2017

Giới thiệu:

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017

Tải tài liệu Đại Hội  tại đây

 

 

Sản phẩm - Dịch vụ
Hotlines

Milk        : 024 3795 3001

Travel     : 091 3333 777

Đối tác và khách hàng