Lượt xem: 141

Thông báo về việc gia hạn họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Đầu Tư Quốc Tế KLF


Thông tin tài liệu

Thông báo về việc gia hạn họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Đầu Tư Quốc Tế KLF

Giới thiệu:

Công ty Cổ phàn Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF công bố thông tin: Công văn số 107/CV-ĐKKD, ký ngày 06/4/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về việc chấp thuận gia hạn thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Sản phẩm - Dịch vụ
Hotlines

Milk        : 024 3795 3001

Travel     : 091 3333 777

Đối tác và khách hàng